Satın Alınan Mülkte Kiracı Varsa Yeni Malik Hangi Haklara Sahiptir?

Emlak piyasasında yatırım yaparken karşılaşabileceğiniz durumlardan biri, satın aldığınız mülkte hali hazırda bir kiracının bulunmasıdır. Bu gibi durumlarda, yeni malik olarak hangi haklara sahip olduğunuzu bilmek, hem yatırımınızın getirisini hem de kiracı ile olan ilişkinizi doğru yönetmenizi sağlar. İşte bu konuda bilmeniz gereken önemli detaylar:

Kiracının Kira Sözleşmesinin Devamı

Kiracı ile yapılan kira sözleşmesi, mülkün el değiştirmesi durumunda da geçerliliğini korur. Yani, yeni malik olarak siz, mevcut kira sözleşmesinin tarafı haline gelirsiniz. Kiracı, sözleşme süresi boyunca kira bedelini ve diğer sözleşme şartlarını eski malike ödediği gibi yeni malike de ödemekle yükümlüdür.

Kira Bedelinin ve Koşullarının Değiştirilmesi

Yeni malik olarak, kira bedelinde ve sözleşme koşullarında değişiklik yapmak istiyorsanız, bu değişiklikleri mevcut sözleşme bitiminde veya kiracının da onayı ile yapabilirsiniz. Ancak, sözleşme süresi dolmadan tek taraflı olarak kira bedelini arttıramaz veya sözleşme koşullarını değiştiremezsiniz. Bu durum, kiracının haklarını koruma altına alan önemli bir yasal düzenlemedir.

Tahliye Talepleri

Kiracının tahliyesi ile ilgili olarak yeni malik olarak belirli haklara sahipsiniz. Ancak, bu hakların kullanımı da belirli şartlara bağlıdır:

  1. Sözleşme Süresinin Dolması: Kira sözleşmesi sona erdiğinde, yeni malik olarak kiracının tahliyesini talep edebilirsiniz. Kiracı, sözleşme süresi sona erdiğinde mülkü tahliye etmek zorundadır.
  2. İhtiyaç Nedeniyle Tahliye: Yeni malik olarak, mülkü kendiniz veya birinci derece yakınlarınız için kullanma gereksiniminiz varsa, bu durumu kanıtlayarak kiracının tahliyesini talep edebilirsiniz. Bu durumda, kiracıya tahliye için makul bir süre tanımanız gerekmektedir.
  3. Yeniden İnşaat ve Büyük Onarım: Mülkün yeniden inşa edilmesi veya büyük onarım gerektirmesi durumunda, yeni malik olarak kiracının tahliyesini isteyebilirsiniz. Ancak, bu durumda da belirli prosedürleri takip etmeniz ve kiracıya önceden bilgi vermeniz zorunludur.

Kiracının Hakları

Unutulmaması gereken önemli bir nokta, kiracının da bu süreçte belirli haklara sahip olduğudur. Kiracı, mevcut kira sözleşmesinin şartlarına uymak zorundadır ve yeni malikin hakları bu sözleşme çerçevesinde değerlendirilir. Kiracı, kira sözleşmesi süresi boyunca kendisine tanınan hakları kullanmaya devam eder ve sözleşme sona ermeden mülkü tahliye etmek zorunda değildir.

Yeni Malik Olarak Yapılması Gerekenler

Yeni malik olarak, mevcut kiracıyı ve kira sözleşmesini devraldığınızda, aşağıdaki adımları izleyerek süreci sağlıklı bir şekilde yönetebilirsiniz:

  1. Kira Sözleşmesini İnceleyin: Satın aldığınız mülkteki mevcut kira sözleşmesini dikkatlice inceleyin ve sözleşme şartlarına hakim olun.
  2. Kiracı ile İletişim Kurun: Kiracı ile iletişim kurarak, mülkün yeni sahibi olduğunuzu bildirin ve kira ödemeleri ile ilgili gerekli bilgileri paylaşın.
  3. Sözleşme Koşullarını Koruyun: Kira sözleşmesinin bitimine kadar mevcut koşulları koruyun ve kiracının haklarına saygı gösterin.
  4. Tahliye Sürecini Yönetin: Kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda tahliye talep edecekseniz, yasal prosedürlere uygun hareket edin ve kiracıya makul bir süre tanıyın.

Sonuç olarak, satın alınan mülkte kiracı bulunması durumunda, yeni malik olarak belirli haklara sahipsiniz. Ancak, bu hakların kullanımı kiracının haklarını da gözeterek yasal çerçevede gerçekleşmelidir. Bu süreci doğru yönetmek, hem yatırımınızın getirisi açısından hem de kiracı ile olan ilişkinizin sağlıklı bir şekilde devam etmesi açısından büyük önem taşır.

Saygılarımla,

Aygül Çakmak

Gayrimenkul Danışmanı

Compare listings

Karşılaştırmak